Địa chỉ: Bắc Giang Giá 3,3ty/ lô 
Diện tích: 71,5m2 Hình thức:

Danh mục: