Địa chỉ: Bình Phước Giá 665 triệu/nền
Diện tích: 200m2 Hình thức:

Danh mục: