Địa chỉ: Khánh Hoà Giá 5,5tr/m2
Diện tích: 1260,6m2 Hình thức:

Danh mục: