Địa chỉ: MẶT ĐƯỜNG CÁT LINH, Hải phòng. Giá
Diện tích: 136m2 Hình thức:

Danh mục: