Địa chỉ: Giá 1 tỷ 7
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: