Địa chỉ: Gia Lai Giá Gía đầu tư
Diện tích: 5x30 Hình thức:

Danh mục: