Địa chỉ: Gia Lai Giá 399tr
Diện tích: 5*33 Hình thức:

Danh mục: