Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 2 tỉ 800 triệu 
Diện tích: 62,5m2 Hình thức:

Danh mục: