Địa chỉ: Ea Phê, Krông Pắc, Đắk Lắk Giá 2xx_3xx/1lô
Diện tích: 5 x 39m  / 6 x 39 m Hình thức:

Danh mục: