Địa chỉ: Đak Lak Giá 970 triệu
Diện tích: 5.4*22 Hình thức:

Danh mục: