Địa chỉ: Tây Ninh Giá 550tr bao thế
Diện tích: 211,1m2 Hình thức:

Danh mục: