Địa chỉ: Quảng Nam Giá 6,3 tr/m2
Diện tích: 1500m2 Hình thức:

Danh mục: