Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 5.45 Tỷ
Diện tích: 3,8x12 Hình thức:

Danh mục: