Địa chỉ: Bắc Ninh Giá 5ty6
Diện tích: 74m. Hình thức:

Danh mục: