Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1.35tỷ có thương lượng
Diện tích: 6m x 40m Hình thức:

Danh mục: