Địa chỉ: Thôn minh thiện Xã Hòa Bình Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình Giá
Diện tích: 99m2 Hình thức:

Danh mục: