Địa chỉ: Tam Dương Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc Giá 6xx/lô
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: