Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 1.3tr đồng/m2
Diện tích: 495,3m2 Hình thức:

Danh mục: