Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1ty200tr/ sào.
Diện tích: 4128m2 Hình thức:

Danh mục: