Địa chỉ: Long An Giá 7 tỷ 800 triệu
Diện tích: 6800m² Hình thức:

Danh mục: