Địa chỉ: Hòa Bình Giá 25tr/m2
Diện tích: 244m2 Hình thức:

Danh mục: