Địa chỉ: Bình Phước Giá 2tỉ350 triệu 
Diện tích: 10,9x35m Hình thức:

Danh mục: