Địa chỉ: Đak Lak Giá 41tr/m2
Diện tích: 1219m2 Hình thức:

Danh mục: