Địa chỉ: Ninh Thuận Giá 850tr
Diện tích:   427m2 Hình thức:

Danh mục: