Địa chỉ: Ninh Thuận Giá 5ty950
Diện tích: 1286m2    Hình thức:

Danh mục: