Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1ti 550 tr
Diện tích: Ngang 11 dài 50m Hình thức:

Danh mục: