Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 7tr 1m² 
Diện tích: 1161.4m2 Hình thức:

Danh mục: