Địa chỉ: Kon Tum Giá 650tr
Diện tích: 10x60 Hình thức:

Danh mục: