Địa chỉ: Tây Ninh Giá 300 triệu
Diện tích: 219,3m2  Hình thức:

Danh mục: