Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 8 tỉ 
Diện tích: 284,4m2 Hình thức:

Danh mục: