Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 1,1triệu /m
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: