Địa chỉ: Long An Giá 1 tỉ 850 triệu
Diện tích: 15*24 Hình thức:

Danh mục: