Địa chỉ: Gia Lai Giá 499tr
Diện tích: 1794m2 Hình thức:

Danh mục: