Địa chỉ: Tiền Giang Giá 970 triệu
Diện tích: 66 m2 Hình thức:

Danh mục: