Địa chỉ: Tây Ninh Giá 500tr
Diện tích: 5m×68m Hình thức:

Danh mục: