Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 950tr
Diện tích: 1ha1 Hình thức:

Danh mục: