Địa chỉ: Bình Phước Giá 600-700tr
Diện tích: 200-250m2 Hình thức:

Danh mục: