Địa chỉ: Quảng Ninh Giá 35.5 triệu/1m2
Diện tích:  87,5m2 Hình thức:

Danh mục: