Địa chỉ: Bình Thuận Giá 2.6 tỷ
Diện tích: 4727m2 Hình thức:

Danh mục: