Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 1ty350
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: