Địa chỉ: Đak Lak Giá 1tỷ450
Diện tích: 4 sào 2 Hình thức:

Danh mục: