Địa chỉ: Bình Phước Giá 585tr
Diện tích: Ngang 5 dài 50 Hình thức:

Danh mục: