Địa chỉ: MỸ HIỆP HUYỆN PHÚ MỸ TỈNH BÌNH ĐỊNH Giá 420tr
Diện tích: 196.9m2 Hình thức:

Danh mục: