Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 200/1m có thương lượng
Diện tích: 20x25m Hình thức:

Danh mục: