Địa chỉ: XÃ VƯỢNG LỘC HUYỆN CAN LỘC TỈNH HÀ TĨNH Giá 1.2 tỷ
Diện tích: 274.8m2 Hình thức:

Danh mục: