Địa chỉ: Lộc Ngãi huyện Bảo Lâm , TP  Bảo Lộc Lâm Đồng. Giá 900tr đến 1ty2/nền.
Diện tích: 525m2 đến 800m2 Hình thức:

Danh mục: