Địa chỉ: Mặt tiền Breng Gia Lai. Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: