Địa chỉ: Xã Buk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông. Giá 460 triệu/ lô
Diện tích: 1047m2. 1125m2, 1154m2 Hình thức:

Danh mục: