Địa chỉ: Đak Lak Giá 320 triệu
Diện tích: 147,6 m2 Hình thức:

Danh mục: