Địa chỉ: XÃ IA BĂNG - HUYỆN CHƯ PRONG - TỈNH GIA LAI Giá 50tr/m  có thương lượng
Diện tích: 1516,7m2 Hình thức:

Danh mục: